Hans Christian Ørsted He electrified the world electromagnetism comics graphic novel bande dessinee

Forside > Undervisning > Ørsted – Han satte strøm til verden

Ørsted tegneserien – undervisningsmateriale til skolerne

Til brug for skolernes undervisning i H.C. Ørsted og elektromagnetismen har vi produceret gratis undervisningsmaterialer til udskolingen, der frit kan benyttes sammen med Sussi Bech, Ingo Milton og Jens Olaf Pepke Pedersens Ørsted-tegneserie i fagene fysik/kemi, dansk, historie og engelsk.

H.C. Ørsted tegneserie Ørsted tegneserien som klassesæt

“Ørsted – Han satte strøm til verden” kan bestilles som klassesæt. Bestiller du på vegne af en skole/daginstitution, kan vi sende en elektronisk faktura. Send bestillingen til skole@eudor.dk sammen med dit navn og institutionens navn, adresse og EAN-nr.

•  Vi yder 15% rabat ved bestilling af min. 10 eksemplarer af en titel.
•  Vi yder 25% rabat ved bestilling af min. 25 eksemplarer af en titel.
•  Forsendelsen er gratis.

Ørsted tegneserien: Materialer til undervisning

FYSIK/KEMI
•  Til fysik/kemi har vi lavet en PDF, hvor Ørsteds forsøg udføres med citronbatterier (mellemtrin/udskolingen).

DANSK
•  Til dansk har vi lavet en 4 siders PDF med opgaver og spørgsmål (elevark), der tager udgangspunkt i tegneserien.

HISTORIE
•  Til historie giver vores 11 siders PDF oplæg til 5 historiske temaer + aktivitetsforslag, der kan undervises i sammen med tegneserien.
•  Hertil en 4 siders PDF med historisk Q&A (elevark).

ENGELSK
•  Tegneserien fås også i en engelsk udgave, og til engelsk-faget her har vi lavet en 4 siders PDF med spørgsmål til “Ørsted. He electrified the world” (elevark).

Videoer til undervisningsbrug

Derudover har vi produceret en række videoer, hvor tegneseriens ophavsmænd fortæller om forskellige aspekter af H.C. Ørsteds liv. Videoerne kan frit anvendes i undervisningen sammen med tegneserien.

Dansk/historie

H.C. Ørsted og naturfilosofien

H.C. Ørsteds karriere begynder samtidig med den romantiske strømning, der opstår i Tyskland i slutningen af 1700-tallet som en reaktion på 1700-tallets materialisme og det mekaniske verdensbillede. I Danmark forbindes romantikken med Guldalderen.

Fysik

H.C. Ørsted og opdagelsen af elektromagnetismen

I 1820 opdagede H.C. Ørsted en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, to naturkræfter man hidtil havde anset for uafhængige. Ingo Milton fortæller, hvordan Ørsted gjorde sin opdagelse og hvodan den blev modtaget rundt omkring i Europa.

Fysik/kemi

H.C. Ørsteds forsøg

Ingo Milton demonstrerer H.C. Ørsteds elektromagnetiske forsøg med et batteri bygget af citroner.

Dansk

Krydsklip i tegneserien

Da nyheden om H.C. Ørsteds opdagelse ramte Europa, skete det i form af en række breve affattet på latin. Sussi Bech forklarer, hvordan hun har forsøgt at gøre det lidt mere dramatisk ved at krydsklippe mellem to parallelle handlingsforløb.

Historie

H.C. Ørsted og Københavns bombardement

Ingo Milton fortæller om Englands flådeangreb på København i 1807, som brødrene Ørsted oplevede på nærmeste hold.

Historie

Nyhavn på H.C. Ørsteds tid

Sussi Bech fortæller om livet i Nyhavn, der på Ørsteds tid var centrum for Danmarks udenrigshandel. Ørsted var ven med Jonas Collin, i hvis købmandsgård han boede og holdt offentlige foredrag i begyndelsen af 1800-tallet.